KOUČINK SEBEVĚDOMÍ

PODPORA PRO ZÍSKÁNÍ SEBEVĚDOMÍ

 • Často o sobě pochybujete?
 • Jdete na pracovní pohovor a moc si neveříte?
 • Míváte strach z konfliktů?
 • Nejste spokojeni se svým vzhledem?
 • Ponižuje vás váš partner?
 • Míváte často výčitky svědomí?
 • Míváte často strach z budoucnosti?
 • Neumíte ostatním říci ne?
 • Neumíte přijímat pochvalu?
 • Rádi byste věděli co je příčinou vašeho nízkého sebevědomí?
 • Chcete získat větší pocit jistoty a sebevědomí?

Pomocí koučinku najdete odpovědi na otázky týkající se vašeho sebevědomí. Pomohu Vám ujasnit si do jaké míry si uvědomujete své možnosti a schopnosti, jak si sami sebe vážíte, hodnotíte se a věříte si. Pomocí koučinku odhalíte, jakým způsobem a ve kterých oblastech vašeho života můžete své sebevědomí zlepšit. Díky koučinku si uvědomíte co můžete udělat proto, abyste v životě dokázali být ve svém vystupování a chování v pracovním i osobním životě sebejistí a sebevědomí.

Prostřednictvím koučinku:

 • objevíte jak můžete naslouchat obrovské vnitřní síle, kterou jako poklad nosíte uvnitř sebe a tím můžete získat pocit sebejistoty a sebedůvěry
 • uvědomíte si, že vše co potřebujete pro dosažení sebevědomí a sebejistoty již máte uvnitř sebe,
 • objevíte své skryté zdroje a naučíte se je ve svém životě používat
 • díky novému pohledu na situaci změníte své myšlení a stanete se tvůrcem své reality. Díky vašemu sebevědomí budete žít kvalitnější a šťastnější život, takový, jaký si doopravdy přejete

 

 

 

 

 

Víte že:

- Sebevědomí je to, co vidíte a co říkáte, když se na sebe podíváte do zrcadla.

- Sebedůvěra, neznamená nic jiného, než nakolik skutečně věříte čemu říkáte, že věříte.

- Cokoli ve svém životě můžete změnit jen když změníte sebe.

- V životě dostáváte dle svého přesvědčení vždy to, co vám dle vašeho přesvědčení náleží.

- Když víte kudy a kam jdete, potom znáte i cíl, kterému spěcháte vstříc.

- Vždycky zažíváte jen takové situace, jaké opravdu v životě potřebujete.

- Ať už vaše situace a vztahy vypadají jakkoliv, vždycky jen zrcadlí to, co si do nich přinášíte.

- Když si sami sebe nevážíte a nemáte se rádi, proč by si vás měli vážit a mít vás rádi druzí?

- Co se vás v životě dotýká ,se vás týká.

 

„Podívejte se do zrcadla a to co vidíte je vaše sebevědomí. To, co nevidíte, je ta část, která vám do vašeho úplného sebevědomí chybí.“

 

Jak se chovají sebevědomí lidé:

- lehce zvládají nové situace i překážky, protože věří, že se jedná o příležitosti, jak se naučit dělat něco co se nedaří jinak nebo novým způsobem

- ví, že aby se okolnosti nebo lidé kolem nich změnili, je třeba nejdříve změnit sebe

- uvědomují si, že o tom jak budou prožívat situaci, která nastala rozhodne to, jak budou na  ni reagovat

- když něco dělají, vědí proč to dělají a co tím chtějí dosáhnout

 

Co sebevědomí lidé říkají:

 - věřím ,že najdu způsob jak vyřešit i složitou situaci

- je pro mě snadné sledovat svůj záměr a jít za svým cílem

- věřím, že zvládnu i neočekávané události a překážky

- obvykle najdu několik řešení, jak se vyrovnat se vzniklou situací

- když narazím na nějaké potíže v osobním nebo pracovním životě, zůstávám klidný, věřím, že si s nimi poradím

 

Sedm oblastí sebedůvěry:

1/  Fyzický stav

2/  Intimní život

3/  Rodina

4/  Zaměstnání

5/  Finance

6/  Vztahy

7/  Smysl života

 

Zdroje sebedůvěry:

- myšlení a názory

- cíle

- chování

- houževnatost

- vytrvalost

- schopnosti

- dobrá přesvědčení

 

„Když pochybujete o své moci, získávají nad vámi moc vaše pochybnosti.“

 

„V čem spočívá rozdíl mezi překážkou a příležitostí? Pouze v tom, jak se na ně díváme. Každá příležitost znamená nějakou překážku a každá překážka znamená nějakou příležitost.

-J.Sidlow Baxter

 

„ Naše slova odhalují naše myšlenky, naše chování odráží naše sebevědomí, naše činy odrážejí náš charakter, naše zvyky předpovídají naši budoucnost.“

-Wiliam Arthur Ward

 

„V životě neexistují chyby, pouze lekce.“

-Robin Sharma

 

„Naše jednání nevychází z osoby jíž jsme, ale z osoby, o níž věříme, že jí jsme, tedy z představy o sobě.“

-Mc Kenna

 

„Jestliže neovládnete svůj život sami, udělá to někdo jiný za vás.“

Mc Kenna

 

„Neustále umožňujete lidem, aby věděli jak s vámi mají zacházet, a to tím, jak zacházíte sami se sebou.“

 

Cílem koučinku  je  nalézt nový nápad, myšlenku, objevit AHA moment, který povede k řešení vaší  konkrétní situace, problému nebo dilematu pro váš šťastnější, kvalitnější a hodnotnější život.

 

Koučování je pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven  na této změně  pracovat.

 

Mohu vám pomoci zaměřit pohled tam, kde najdete zázraky, které vám změní život.

Mohu vám pomoci najít geniální skvělé a osudové myšlenky, které dokážou váš život ve vteřině nasměrovat jiným, lepším směrem.

Vím, že jste odleskem všeho, co si jen dokážeme představit. Jste součástí obrovské  síly, kterou můžete, když budete chtít, jedinečným způsobem využít.

Díky intuici a plnému naladění vám mohu být skvělou podporou ke zhmotnění vašich snů a přání.

Díky mým dlouholetým zkušenostem při práci s energií vám mohu být jedinečným průvodcem na cestě k bohatství života, na které můžete dosáhnout. Jste tak blízko, že si ani neumíte představit jak blízko jste.

Můžete probudit svou vnitřní sílu.

můžete zbourat mýty a osvobodit se.

můžete zažít osobní hrdinství.

můžete získat pocit, že jste se znovu narodili...........  pro nový život.

To vše můžete.........když budete chtít.

Vše co potřebujete je správná myšlenka a dobrý nápad.

K tomu vám může pomoci skvělý průvodce.....váš osobní kouč.

 

„Ráda se stanu podporou a průvodcem na Vaší úžasné cestě životem“

 

Máte-li zájem o individuální podporu pro zlepšení svého sebevědomí, objednejte si  jedinečný produkt koučovacích služeb se zaměřením na sebevědomí: KOUČINK - SEBEVĚDOMÍ

Co je koučink:

Koučink  je moderní metoda osobního rozvoje, která umoňuje využít plného potenciálu osobnsti. Je to metoda, která pomáhá najít cestu k řešení různých životních situací a dosahovat konkrétních vytyčených cílů. Pomocí koučinku lze získat nový způsob myšlení a konání, který umožní uvažovat v širší perspektivě a nacházet tak nejlepší a nejrychlejší způsob k dosažení stanoveného cíle.

 

 Koučink je:

- vysoce efektivní způsob, který pomáhá zlepšovat myšlení a rozvíjí skrytý potenciál člověka

- metoda, která prostřednictvím specifického kladení otázek vede klienta k nalezení vlastních odpovědí a řešení

- způsob jak lze dosáhnout určitého cíle při zaměření ne na problém ale na řešení

- způsob jak docílit efektivní požadované změny v konkrétních oblastech života

- metoda, která  se zaměřuje na podporující pozitivní zpětnou vazbu a zvyšuje tak motivaci k dosažení cíle

- prostředek jak rychle účinně a efektivně dojít ke stanovenému cíli

 

Přínosy koučinku:

- zvýšení osobní výkonnosti, efektivity a zlepšení myšlení

- nalezení životní rovnováhy

- snadnější dosahování stanovených cílů

- schopnost udělat důležitá rozhodnutí nebo změny

- posílení sebedůvěry

- rozvinutí svého profesního a životního potenciálu

- zlepšení vztahů a komunikace

KOUČINK - SEBEVĚDOMÍ 

PODPORA PRO ZÍSKÁNÍ SEBEVĚDOMÍ

Často o sobě pochybujete?

Míváte strach z konfliktů?

Nejste spokojeni se svým vzhledem?

Ponižuje vás váš partner?

Míváte často výčitky svědomí?

Míváte často strach z budoucnosti?

Neumíte ostatním říci ne?

Neumíte přijímat pochvalu?

Rádi byste věděli co je příčinou vašeho nízkého sebevědomí?

Chcete získat větší pocit jistoty a sebevědomí?

 

Pomocí koučinku najdete odpovědi na otázky týkající se vašeho sebevědomí. Koučink vám  pomůže ujasnit si do jaké míry si uvědomujete své možnosti a schopnosti, jak si sami sebe vážíte, hodnotíte se a věříte si. Pomocí koučinku odhalíte, jakým způsobem a ve kterých oblastech vašeho života můžete své sebevědomí zlepšit. Díky koučinku si uvědomíte co můžete udělat proto, abyste v životě dokázali být ve svém vystupování a chování v pracovním i osobním životě sebejistí a sebevědomí.

 

Prostřednictvím koučinku:

- objevíte jak můžete naslouchat obrovské vnitřní síle, kterou jako poklad nosíte uvnitř sebe a tím můžete získat pocit sebejistoty a sebedůvěry

- uvědomíte si, že vše co potřebujete pro dosažení sebevědomí a sebejistoty již máte uvnitř sebe, objevíte své skryté zdroje a naučíte se je ve svém životě používat

- díky novému pohledu na situaci změníte své myšlení a stanete se tvůrcem své reality. Díky vašemu sebevědomí budete žít kvalitnější a šťastnější život, takový, jaký si doopravdy přejete

 

Víte že:

- Sebevědomí je to, co vidíte a co říkáte, když se na sebe podíváte do zrcadla.

- Sebedůvěra, neznamená nic jiného, než nakolik skutečně věříte čemu říkáte, že věříte.

- Cokoli ve svém životě můžete změnit jen když změníte sebe.

- V životě dostáváte dle svého přesvědčení vždy to, co vám dle vašeho přesvědčení náleží.

- Když víte kudy a kam jdete, potom znáte i cíl, kterému spěcháte vstříc.

- Vždycky zažíváte jen takové situace, jaké opravdu v životě potřebujete.

- Ať už vaše situace a vztahy vypadají jakkoliv, vždycky jen zrcadlí to, co si do nich přinášíte.

- Když si sami sebe nevážíte a nemáte se rádi, proč by si vás měli vážit a mít vás rádi druzí?

- Co se vás v životě dotýká ,se vás týká.

 

„Podívejte se do zrcadla a to co vidíte je vaše sebevědomí. To, co nevidíte, je ta část, která vám do vašeho úplného sebevědomí chybí.“

 

Jak se chovají sebevědomí lidé:

- lehce zvládají nové situace i překážky, protože věří, že se jedná o příležitosti, jak se naučit dělat něco co se nedaří jinak nebo novým způsobem

- ví, že aby se okolnosti nebo lidé kolem nich změnili, je třeba nejdříve změnit sebe

- uvědomují si, že o tom jak budou prožívat situaci, která nastala rozhodne to, jak budou na  ni reagovat

- když něco dělají, vědí proč to dělají a co tím chtějí dosáhnout

 

Co sebevědomí lidé říkají:

 - věřím ,že najdu způsob jak vyřešit i složitou situaci

- je pro mě snadné sledovat svůj záměr a jít za svým cílem

- věřím, že zvládnu i neočekávané události a překážky

- obvykle najdu několik řešení, jak se vyrovnat se vzniklou situací

- když narazím na nějaké potíže v osobním nebo pracovním životě, zůstávám klidný, věřím, že si s nimi poradím

 

Sedm oblastí sebedůvěry:

1/  Fyzický stav

2/  Intimní život

3/  Rodina

4/  Zaměstnání

5/  Finance

6/  Vztahy

7/  Smysl života

 

Zdroje sebedůvěry:

- myšlení a názory

- cíle

- chování

- houževnatost

- vytrvalost

- schopnosti

- dobrá přesvědčení

 

„Když pochybujete o své moci, získávají nad vámi moc vaše pochybnosti.“

 

„V čem spočívá rozdíl mezi překážkou a příležitostí? Pouze v tom, jak se na ně díváme. Každá příležitost znamená nějakou překážku a každá překážka znamená nějakou příležitost.

-J.Sidlow Baxter

 

„ Naše slova odhalují naše myšlenky, naše chování odráží naše sebevědomí, naše činy odrážejí náš charakter, naše zvyky předpovídají naši budoucnost.“

-Wiliam Arthur Ward

 

„V životě neexistují chyby, pouze lekce.“

-Robin Sharma

 

„Naše jednání nevychází z osoby jíž jsme, ale z osoby, o níž věříme, že jí jsme, tedy z představy o sobě.“

-Mc Kenna

 

„Jestliže neovládnete svůj život sami, udělá to někdo jiný za vás.“

Mc Kenna

 

„Neustále umožňujete lidem, aby věděli jak s vámi mají zacházet, a to tím, jak zacházíte sami se sebou.“

 

Cílem koučinku  je  nalézt nový nápad, myšlenku, objevit AHA moment, který povede k řešení vaší  konkrétní situace, problému nebo dilematu pro váš šťastnější, kvalitnější a hodnotnější život.

 

Koučování je pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven  na této změně  pracovat.

 

Mohu vám pomoci zaměřit pohled tam, kde najdete zázraky, které vám změní život.

Mohu vám pomoci najít geniální skvělé a osudové myšlenky, které dokážou váš život ve vteřině nasměrovat jiným, lepším směrem.

Vím, že jste odleskem všeho, co si jen dokážeme představit. Jste součástí obrovské  síly, kterou můžete, když budete chtít, jedinečným způsobem využít.

Díky intuici a plnému naladění vám mohu být skvělou podporou ke zhmotnění vašich snů a přání.

Díky mým dlouholetým zkušenostem při práci s energií vám mohu být jedinečným průvodcem na cestě k bohatství života, na které můžete dosáhnout. Jste tak blízko, že si ani neumíte představit jak blízko jste.

Můžete probudit svou vnitřní sílu.

můžete zbourat mýty a osvobodit se.

můžete zažít osobní hrdinství.

můžete získat pocit, že jste se znovu narodili...........  pro nový život.

To vše můžete.........když budete chtít.

Vše co potřebujete je správná myšlenka a dobrý nápad.

K tomu vám může pomoci skvělý průvodce.....váš osobní kouč.

 

„Ráda se stanu podporou a průvodcem na Vaší úžasné cestě životem“

 

Máte-li zájem o individuální podporu pro zlepšení svého sebevědomí, objednejte si  jedinečný produkt koučovacích služeb se zaměřením na sebevědomí: KOUČINK - SEBEVĚDOMÍ

Co je koučink:

Koučink  je moderní metoda osobního rozvoje, která umoňuje využít plného potenciálu osobnsti. Je to metoda, která pomáhá najít cestu k řešení různých životních situací a dosahovat konkrétních vytyčených cílů. Pomocí koučinku lze získat nový způsob myšlení a konání, který umožní uvažovat v širší perspektivě a nacházet tak nejlepší a nejrychlejší způsob k dosažení stanoveného cíle.

 

 Koučink je:

- vysoce efektivní způsob, který pomáhá zlepšovat myšlení a rozvíjí skrytý potenciál člověka

- metoda, která prostřednictvím specifického kladení otázek vede klienta k nalezení vlastních odpovědí a řešení

- způsob jak lze dosáhnout určitého cíle při zaměření ne na problém ale na řešení

- způsob jak docílit efektivní požadované změny v konkrétních oblastech života

- metoda, která  se zaměřuje na podporující pozitivní zpětnou vazbu a zvyšuje tak motivaci k dosažení cíle

- prostředek jak rychle účinně a efektivně dojít ke stanovenému cíli

 

Přínosy koučinku:

- zvýšení osobní výkonnosti, efektivity a zlepšení myšlení

- nalezení životní rovnováhy

- snadnější dosahování stanovených cílů

- schopnost udělat důležitá rozhodnutí nebo změny

- posílení sebedůvěry

- rozvinutí svého profesního a životního potenciálu

- zlepšení vztahů a komunikace

Potřebujete pomoc?

Napište mi na mujmail@seznam.cz nebo volejte na 123 456 789.

Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.