Ludmila Leinweberová, Mgr.

 

Jsem neuroterapeut. Mým expertním oborem je diagnostika mozku a komplexní rozvoj mozkového potenciálu. Pomocí moderních přístupů, metod a přístrojů provázím děti i dospělé k pohodě v životě vyladěním práce jejich mozku. Stovky hodin zkoumání fungování mozku a měření na lékařských přístrojích mne naučily vidět širší rámec problémů.

Své 26 leté zkušenosti předávám formou konferencí, webinářů a individuálních koučinků. Sdílím praxí ověřené principy, které mají vliv na naše učení, paměť, výkon a míru stresu.

Jsem autorkou on-line programů a publikací zaměřených na výkon, stres, strach a spánek. Školím ve firmách, organizacích a institucích a připravuji na míru programy pro rozvoj potenciálu u dospělých. V rámci Institutu praktické pedagogiky dlouhá léta lektoruji akreditované programy MŠMT. Vím, jak stres a problém se soustředěním působí na školní práci a výkon nejen u dětí, ale i nás dospělých.