Stres audit

Stres je všudypřítomný a nabourává naše psychické i fyzické zdraví.

Poznejte svůj stres a naučte se s ním pracovat. 

STRES AUDIT

je o Vás, Vašem nastavení, které ovlivňuje Váš život.

Stres audit je členěn do několika částí a zahrnuje:

 • rozhovor v rovině prožívání a zvládání běžného života z hlediska stresových faktorů, míru zvládání stresových situací a užití mechanismů pro jeho zvládání

 • sebereflexe pomocí Koláče stresu

 • zjištění míry adaptace na zátěžové situace a zvládání stresu v profesní rovině, rodinných vztazích i v dalších rovinách
 • profil stresové reakce na pracovní a vzdělávací aktivity
 • měření hodnot při telefonickém hovoru (mobil) - nebo činnosti, kterou zvolíte (práce na PC, vzdělávací video, práce s textem, řečový projev a další)

Aktivitu pro zjištění míry stresové reakce si vyberete dle vlastního uvážení. Lze si zvolit dvě aktivity.

 • diagnostiku pomocí  neurofeedbacku
 • měření aktuální míry stresu

 • komentář k měřeným hodnotám a zhodnocení aktuální situace, vyvození souvislostí vztahujících se k naměřeným hodnotám

 • měření duševní rovnováhy z suché kapky krve.

Jak Stres audit probíhá?

Osobní setkání s klientem v pracovně v délce kolem 120 - 150 minut. Je to čas, kdy tu budu pro Vás, a společně nahlédneme do krajiny Vašeho života z pohledu stresové zátěže. Jsem ráda, že budeme mít dostatečný prostor podívat se na jednotlivé aspekty Vašeho života, udělat komplexní diagnostiku a zjistit, jakou cestu zvolit pro Váš další rozvoj.

Když není Váš mozek v pohodě, nejste v pohodě ani Vy.

Po setkání v pracovně nastává fáze kompletace a vyhodnocování výsledků z dotazníkové části, diagnostiky na lékařských přístrojích i dalších diagnostických činností.

 

Doporučení strategií, konkrétních tréninkových aktivit a technik pro vlastní rozvoj získáte v podrobné závěrečné písemné zprávě. Zpracování trvá kolem 60 minut. Toto doporučení Vám ráda předám osobně na konzultaci k výsledkům, která je časově zahrnuta ve čtyřech hodinách Stres auditu. Osobní setkání trvá kolem 30 minut.

Audit mozku nám dává možnost získat dostatek podkladů k tomu, abychom Vám mohli nabídnout strategie k posílení Vaší odolnosti vůči stresu a vnitřní síly. Díky tomu objevíte své silné stránky a naplno rozvinete svůj potenciál.

Vážím si toho, že jste se rozhodli využít právě našich služeb. Informace, které jste mi svěřili, jsou u nás v bezpečí. Řídíme se zákonem o ochraně osobních údajů a víme, že důvěra je ve vztahu s klientem vždy na prvním místě.

Cena za Stres audit mozku je 13 000 Kč v časovém rámci 4 hodin a je splatná před smluveným termínem.

Kdy je důležité udělat si Stres audit?
 
 • Snížil se Váš pracovní výkon?
 • Zhoršila se Vám paměť?
  Jste unavení i přes dostatečně dlouhý spánek?
 • Cítíte se být neustále v napětí?
 • Chcete poznat, jak se Váš organismus vyrovnává se stresem?

Stres audit poskytuje zpětnou vazbu o stavu stresu v organismu. Je prvním krokem v boji proti přetížení organismu, se kterým v Active Brain dále pracujeme, jak ve skupinových, tak na individuálních setkáních.