Stres audit

Stres je všudypřítomný a nabourává naše psychické i fyzické zdraví.

Poznejte svůj stres a naučte se s ním pracovat. 

Odhalíme míru Vašeho prožívaného stresu

Stres se považuje za chorobu 21. století, která negativně ovlivňuje zdraví člověka a jeho pracovní výkonnost. Lidé pracující pod dlouhodobým tlakem mají horší pozornost, paměť a jsou snáze unavitelní. 

Stres přichází potichu, nebolí a někdy ho není ani cítit. 

Někdy jde o chvilkový stav. Očekáváme, že se stačí dobře vyspat, jenže ono se ve stresu špatně usíná a spánek není kvalitní. Takže ani spánek úlevu nepřináší.

V našem mozku je přesně vidět, nakolik je stres krátkodobý a nakolik se vepsal do fungovaní našeho mozku.

Dlouhodobě prožívaný stres se může negativně podepsat na Vašem zdraví a hlásí se v podobě průjmů, zvracení, nepravidelné stravy, problémů se spánkem, únavy, snížené funkce imunitního systému, nadměrné konzumace alkoholu, tabákových výrobků či léků. 

Stres je výrazným předpokladem pro vznik a rozvoj závažných onemocnění, a proto ho nelze podceňovat. 

Kdy je důležité udělat si Stres audit?
 
 • Snížil se Váš pracovní výkon?
 • Zhoršila se Vám paměť?
 • Jste unavení i přes dostatečně dlouhý spánek?
 • Cítíte se být neustále v napětí?
 • Chcete poznat, jak se Váš organismus vyrovnává se stresem?

Stres audit poskytuje zpětnou vazbu o stavu stresu v organismu. Je prvním krokem v boji proti přetížení organismu, se kterým v Active Brain dále pracujeme, jak ve skupinových, tak na individuálních setkáních.

 

STRES AUDIT

STRES AUDIT je varianta vstupního vyšetření, které je zaměřené na oblast zjištění stresových faktorů, které ovlivňují Váš život.

Stres audit je členěn do několika částí a zahrnuje:

 • pohovor s doprovodnými dotazníky a vstupními testy
 • diagnostický rozhovor v rovině prožívání a zvládání běžného života z hlediska stresových faktorů, míru zvládání stresových situací a užití mechanismů pro jeho zvládání

 • sebereflexe pomocí Koláče stresu

 • zjištění míry adaptace na zátěžové situace a zvládání stresu v profesní rovině, rodinných vztazích i v dalších rovinách
 • profil stresové reakce na pracovní a vzdělávací aktivity
 • měření hodnot při telefonickém hovoru (mobil)

 • pracovní aktivity na PC

 • Youtube (vzdělávací video, produktové video)

 • řečový projev, vedení jednání, komunikace

 • poslech mp3, mluvené slovo

Aktivitu pro zjištění míry stresové reakce si vyberete dle vlastního uvážení. Lze si zvolit dvě aktivity.

 • diagnostiku pomocí lékařských přístrojů
 • měření aktuální míry stresu

 • komentář k měřeným hodnotám a zhodnocení aktuální situace, vyvození souvislostí vztahujících se k naměřeným hodnotám

Jak Stres audit probíhá?

Úvodní fáze Stres auditu je kompletace podkladů před osobním setkáním, příprava přístrojů a materiálu na vyšetření v délce 30 minut.

Následně navazuje osobní setkání s klientem v pracovně v délce kolem 120 minut. Je to čas, kdy tu budu pro Vás, a společně nahlédneme do krajiny Vašeho života z pohledu stresové zátěže. Jsem ráda, že budeme mít dostatečný prostor podívat se na jednotlivé aspekty Vašeho života, udělat komplexní diagnostiku a zjistit, jakou cestu zvolit pro Váš další rozvoj.

Když není Váš mozek v pohodě, nejste v pohodě ani Vy.

Po setkání v pracovně nastává fáze kompletace a vyhodnocování výsledků z dotazníkové části, diagnostiky na lékařských přístrojích i dalších diagnostických činností.

 

Doporučení strategií, konkrétních tréninkových aktivit a technik pro vlastní rozvoj získáte v podrobné závěrečné písemné zprávě. Zpracování trvá kolem 60 minut. Toto doporučení Vám ráda předám osobně na konzultaci k výsledkům, která je časově zahrnuta ve čtyřech hodinách Stres auditu. Osobní setkání trvá kolem 30 minut.

Audit mozku nám dává možnost získat dostatek podkladů k tomu, abychom Vám mohli nabídnout strategie k posílení Vaší odolnosti vůči stresu a vnitřní síly. Díky tomu objevíte své silné stránky a naplno rozvinete svůj potenciál.

Vážím si toho, že jste se rozhodli využít právě našich služeb. Informace, které jste mi svěřili, jsou u nás v bezpečí. Řídíme se zákonem o ochraně osobních údajů a víme, že důvěra je ve vztahu s klientem vždy na prvním místě.

Cena za Stres audit mozku je 13 000 Kč v časovém rámci 4 hodin a je splatná před smluveným termínem.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů