Neurofeedback nejčastější použití

Objevte potenciál svého mozku díky moderním technologiím.

Zážitky a poznání s vlastním mozkem.

ADD (Attention Deficit Disorder)

 • porucha pozornosti

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

 • porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzivita
 • nadbytečné pohyby  
 • rychlé a neadekvátní reakce

Autismus

 • vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí

Deprese a úzkost

 • pokleslá nálada
 • pocit smutku, strachu, sklíčenosti
 • strach, zlé předtuchy, obavy
 • anhedonie (neschopnost prožívat radost)
 • poruchy spánku (těžké usínání, brzké buzení) 
 • snížená aktivita bílých krvinek, které likvidují poškozené/nemocné nebo nádorově změněné buňky
 • v testech inteligence bývají osoby v depresi výrazně pod svou úrovní

Epilepsie

 • záchvatovité onemocnění mozku 

Chronický stres

 • poškozuje imunitu = způsobuje sníženou aktivitu bílých krvinek (leukocytů), které nacházejí a likvidují nemocné a nádorově změněné buňky
 • ničí imunitní systém, který vytváří protilátky = snižuje schopnost vzdorovat infekcím
 • může také způsobit reaktivitu imunitního systému i vůči vlastnímu tělu = imunitní onemocnění 
 • výkyvy krevního tlaku způsobené chronickým stresem vytvářejí jizvy uvnitř cév, kde mohou zůstávat přilnavé látky a hromadit se = může způsobit infarkt a mrtvici
 • mírnější stres může naopak podpořit výkon mozku 

Nadměrně vysoké hladiny stresových hormonů snižují počet funkčních neuronů a jejich synapsí, chronický a intenzivní stres potlačuje potřebné mozkové frekvence = negativní vliv na intelektuální funkce.

ODD (Oppositional Defiant Disorder) 

 • opoziční vzdorovité chování
 • hněv, neposlušnost, nepřátelské chování k autoritám, časté záchvaty vzteku

OCD (obsedantně kompulzivní porucha) 

 • úzkostná porucha nutkání vykonávat rituály (například mytí rukou dvacekrát po sobě)
 • chorobně utkvělé myšlenky, popudy k opakovanému jednání, aby se osoba zbavila obsese a úzkosti

Poruchy řeči

 • koktání, opožděný vývoj řeči, afázie (porucha vyjadřování, neporozumění slov)

Problémy se spánkem

 • dyssomnie (nespavost, zvýšená spavost)
 • časté buzení
 • náměsíčnost
 • noční můry

PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)

 • posttraumatický stres
 • dlouhodobá psychická a fyzická změna osobnosti
 • opakovaný pocit znovuprožívání události (sny, náhlé pocity)

Rozladěné emoce

 • nadměrný vztek, agrese, negativní smýšlení atp. 

Metoda se také doporučuje při migrénách, problémech s pamětí, s pomalým tempem práce, nedostatečnou motivací či při dalších kognitivních deficitech.

Relaxace

SPU (specifické poruchy učení a chování) 

Závislosti 

 • závislost na alkoholu, kouření, lécích aj.