Metody naší práce

Fit – centrum pro mozek

EEG  Elektroencefalografie

Elektroencefalografie je vyšetření zaznamenávající elektrickou aktivitu různých částí mozku. Vyšetření se provádí na lékařských přístrojích.  Přístroj snímá elektrické potenciály, vznikající činností mozku, pomocí elektrod z povrchu hlavy. Tyto informace přístroj po zesílení zpracovává a převádí do křivek. EEG vyšetření nemá žádnou kontraindikaci. Lze je provádět u všech klientů. EEG vyšetření je nebolestivé a jakkoliv to na Vás nepůsobí.

 

EEG Biofeedback   

Je metoda umožňující aktivní  trénink periferní i centrální nervové soustavy. Podstatou tréninku je vytváření žádoucích frekvencí mozkových vln. Pomocí elektrod je snímán signál Vašeho mozku, který je převeden do videohry. Díky této zpětné vazbě vidíte, jak fungují Vaše mozkové vlny v konkrétním okamžiku a naučíte se je regulovat ve Váš prospěch.

 

Biofeedback tréninky se podílejí na aktivaci mozkové kůry. Mají pozitivní  vliv na:

  • optimalizaci práce mozku
  • zlepšení kognitivních funkcí
  • soustředění, paměť
  • kreativitu
  • rychlost učení
  • rychlost správného rozhodnuti

 

Co dále dokážete pomocí tréninku?

  • snížit napětí a hladinu stresu
  • vyladit své emoce
  • optimalizovat mnoho dalších funkcí ...